Privacybeleid

Privacyverklaring
hindoestanenenmeer.nl respecteert je privacy en neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Er zijn daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens
Wanneer je een comment plaatst worden de volgende door jou zelf verstrekte gegevens verzameld: je naam, e-mailadres en IP-adres. Comments worden vooraf eerst goedgekeurd door de moderator. Persoonsgegevens kunnen ook binnenkomen via het contactformulier en/of mailadres. De afzender is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij naar ons stuurt.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om eventueel met jou in contact te komen. Indien er gegevens worden gebruikt, c.q. opgeslagen dan zal daar vooraf toestemming worden gevraagd aan de afzender. Toestemming zal plaatvinden via een e-mail.

Derden
hindoestanenenmeer.nl zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Cookies
Wij maken geen gebruik van Cookies. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Denk hierbij aan een geplaatste comment die je achteraf gezien verwijderd wil hebben. Mail jouw verzoek naar info@hindoestanenenmeer.nl

Vraag of klacht indienen
Mocht je een vraag hebben of een klacht hebben over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens verzoeken wij je een mail te sturen naar info@hindoestanenenmeer.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een antwoord geven.

Wijziging van privacyverklaring
hindoestanenenmeer.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.